Кітап

«Рухани жаңғыру» бағдарламасының маңызды тармақтарының бірі – «Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық» жобасы. 


Бұл жоба аясында гуманитарлық саладағы әлемнің 42 елі мен 34 тілінде жалпы таралымы 47 миллион данамен жарық көрген таңдаулы туындылар отыз бесінші, яғни, қазақ тіліне аударылады. 


Бүгінгі таңда тарих, философия, социология, психология, антропология, мәдениеттану, дінтану, лингвистика, инновация, медиа, экономика, менеджмент, кәсіпкерлік бағыттары бойынша 48 оқулық аударылып басылды. 


Жаңа
Sapiens: Адамзаттың қысқаша тарихы
Жаңа
Жасампаз жандардың 7 дағдысы
Қазіргі психология тарихы
Қазіргі психология тарихы
Интернет психологиясы
Интернет психологиясы
Әлеуметтану теориясы
Әлеуметтану теориясы
Әлеуметтану негіздері
Әлеуметтану негіздері
Әлеуметтік психология
Әлеуметтік психология
Тіл – инстинкт
Тіл – инстинкт
Жаңа
Әдебиет теориясы: Антология. 2-том
Әдебиет теориясы: Антология. 2-том
Әдебиет теориясы: Антология. 1-том
Әдебиет теориясы: Антология. 1-том
Жаңа
Өнер тарихы
Өнер тарихы
Жаңа
Ориентализм
Ориентализм